Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op webshop m'n Werkenzo aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door webshop m'n Werkenzo  schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van webshop m'n Werkenzo .
1.4 Webshop m'n Werkenzo  is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met webshop m'n Werkenzo  komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
 
2.2 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in orginele staat en niet beschadigd. Hiervoor worden dan wel orderkosten (max 10% van faktuurwaarde) ingehouden. Het restant word teruggestort aan koper. U draagt zelf de kosten van en het risico voor de retourzending van de desbetreffende producten.

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op webshop m'n Werkenzo  zijn in euros en inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van webshop m'n Werkenzo  tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. betaling
4.1 Bestellingen via webshop m'n Werkenzo  kunnen alleen via IDEAL betaald worden. 
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening klant, deze zijn: - bezorging door TPG post: € 6,75 

Artikel 5. levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. winkel streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 week te leveren. U kunt uw bestelde producten, na betaling via IDEAL, ook afhalen bij Dagbesteding m'n Werkenzo, Burchtgracht 1, 6851 BJ Huissen. Op werkdagen tussen 10.00 u. en 15.00 u.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn bij Dagbesteding m'n Werkenzo of door ons verzonden zijn gaat het transportrisico over op de klant.

Artikel 6. retourneren
6.1 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop worden geretourneerd ( zie artikel 2.2 )
6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen.
6.3 Retournering is enkel mogelijk met orginele factuur.

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid
7.1  Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Webshop m'n Werkenzo  is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant.
7.4 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de orginele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.